# #

Ofte stilte spørsmål

Gjør behandlingen vondt? 

Generelt sett nei, men kiropraktisk behandling er en fysisk form for behandling.  Har man mye smerter når man kommer til behandling kan det gjøre litt vondt i det man blir justert.  Disse smertene forsvinner raskt etter behandling.

 

Etter din første kiropraktiske behandling vil prosessen til bedre helse ha startet.  I denne fasen vil mange oppleve forandringer.  Det er derfor ikke uvanlig at noen opplever nye plager eller forverring av de allerede eksisterende symptomer i en relativt kort periode. Noen av de vanligste symptomene som kan oppstå er:  ømhet og sårhet, smertene forflytter seg fra side til side eller til andre områder i ryggen, tretthet, utstråling i ben eller armer, hodepine og kvalme. Disse symptomforandringen går relativt raskt over, er normale og er en tydelig indikasjonon på at det skjer en endring i kroppen.  Behandlingen er en dynamisk prosess hvor vi hele tiden tar hensyn til de forandringer som skjer og tilpasser oppfølgingen deretter.  Hvis du er urolig er det lov å ringe oss.

 

 

Hvor lang tid tar det før jeg får det bedre?

For å kunne gi en prognose på dette er det fem ting som er viktig å ta i betraktning:

1.  Alder på pasienten.
2.  Hvor langt skaden har utviklet seg.
3.  Vitalitet og reserver i pasienten som skal ”hele” eller ”kurere”
4.  Evnene til kiropraktoren, til å
a)korrekt analysere problemet
b)kartlegg årsaker og tiltak som må iverksettes for å endre disse
c)bedømme hvordan virvelen skal justeres
d)gi den rette justeringen
5.  Tid pasienten tillater for å bli bra.

 

Det er ikke bestandig lett å avgjøre på forhånd hvor lang tid behandlingen tar eller hvor bra man kan bli, men for de aller fleste forventer jeg en betydelig bedring innen 3 uker.  Vi vil alltid yte vårt beste for å oppnå de beste resultatene på kortest mulig tid .

 

Husk at hvis man har hatt et problem over lang tid finnes det ikke noen "QUICK FIX". Man må jobbe målrettet og gi kroppen tid til å hele.

 

 

Hvor ofte trenger man behandling?

Hvor ofte du trenger behandling er individuelt.  Jeg vil etter en grundig kiropraktisk undersølelse og vurdering legge opp en behandlingsplan for deg og gi deg en indikasjon om hva jeg mener skal til for å få deg så bra du kan bli.  Det vil nesten alltid være en periode med mer regelmessige behandlinger de første ukene for deretter å trappes gradvis ned etterhvert som funksjon og symptomer bedrer seg. Forebyggende behandling for problemet/problemene du har vil bli diskutert med deg når du begynner å bli så bra som du kan være.

 

 

Må jeg gå til kiropraktor for alltid?

Alt etter hvor omfattende problemet er eller hvordan livsstil man har, så velger og trenger mange å komme til behandling med jevne mellomrom.  For noen er dette hver fjortende dag for andre en gang i kvartalet.  Hva som er nødvendig er veldig individuelt, og vi kommer til å diskutere dette når den tid kommer. 

 

Min oppgave er å kartlegge problemene og foreslå en behandlingsplan som etter mine kunnskaper og erfaring er best for deg.  Målet mitt er til enhver tid å få deg så bra som mulig.  Dersom du av ulike grunner ønsker å avbryte behandlingen tidligere enn anbefalt er det helt OK.  Jeg er her for deg uansett.

 

 

Hver gang jeg begynner å trene får jeg problemer med ryggen?

Vi hører jo stadig at bare man trener og beveger seg så går ryggproblemene over, noe som er veldig frustrerende for de som blir verre av å trene. Det er ikke det at det er galt å trene, men har du en eller flere låsninger i ryggen vil trening utsette de områdene som ikke fungerer slik de skal for økt belastning.  Dette vil selvfølgelig medføre økt irritasjon og dermed mer smerter.  Først må funksjonen av de låste leddene gjenopprettes før du kan begynne å trene.  En beskrivende metafor for dette er hvis du har en skjev forstilling på bilen din så vil dette slite mer og skjevt på dekkene. Mer og hardere kjøring vil bare slite enda mer på dekkene og andre deler i hjulopphenget.  Først må du rette opp forstillingen og så kan du kjøre mer uten å få økt slitasje.  Det samme gjelder kroppen din.  Først må du gjenopprette normal funksjon så kan du begynne treningen for å styrke den normale funksjonen.

 

Det er viktig å være i aktivitet og styrke stabiliserende ryggmuskulatur. Men du må ha en rygg som er istand til å gjøre dette og smerter er kroppens måte å fortelle deg at det er noe som ikke fungerer slik det skal.  Det er sjeldent klokt å trosse smertene og det lønner seg som regel å vente med trening inntil årsaken til smertene er diagnostisert av en kiropraktor og problemet er korrigert. 

 

 

Behandler kiropraktoren andre ledd?

Kiropraktoren behandler ikke bare nakke og rygg.  Vi behandler også feilfunksjon/stivhet i andre ledd i kroppen som kjeve, skuldre, albuer,håndledd, knær, ankler osv.  Mange søker også hjelp for plager med hodepine/migrene, maveproblemer, astma mm.  Hvis du lurer på om kiropraktoren kan hjelpe deg så er du velkommen til å ringe for en uforpliktende samtale.

 

 

Skal jeg oppsøke lege før jeg går til kiropraktor?
Du trenger ikke å oppsøke lege før du går til kiropraktor. Kiropraktoren er autorisert som primærkontakt og kan foreta en selvstendig vurdering av ditt problem på lik linje med legen din. Det kan være lurt å innformere legen din om at du går til kiropraktisk behandling.  Kommunikasjon mellom lege, pasient og kiropraktor er viktig for at fastlegen din skal kunne følge deg opp og ha en god oversikt over forandringer i din helsesituasjon.

 

 

Har jeg "låsninger" i ryggen eller er det bare muskulært?

I de aller fleste tilfellene er det ikke enten eller, men begge deler.  Når du har nedsatt bevegelsesfunksjon i et eller flere ledd i ryggen vil dette alltid føre til spenninger i muskulatur.  Dette fordi kroppen har en naturlig forsvarsmekanisme for å beskytte de leddene som ikke fungerer slik de skal.  Hvis man ønsker å gjøre noe med årsaken til problemet så må man først gjenopprette normal bevegelsesfunksjon i ryggens ledd for deretter å behandle muskulaturen.  Hvis man kun behandler den spente muskulaturen og ikke gjør noe med bevegelsesfunksjon i ryggsøylen vil muskulaturen stramme seg igjen for å beskytte leddene som fortsatt er "låst" i ryggen, og dermed er man like langt.

 

Det handler om å gjøre ting i rett rekkefølge,  først gjenopprette leddfunksjon så behandle muskulatur.

 

 

Skal jeg oppsøke kiropraktor eller fysioterapeut?

Det er alltid lurt å oppsøke kiropraktoren først(se spørsmål over).  Når man har begynt å få funskjonen tilbake i ryggsøylen er det viktig å ta tak i det muskulære og særlig hvis man har hatt problemet over lang tid.  Da vil det være hensiktsmessig å oppsøke fysioterapaut eller massør for behandling av muskulatur og rehabilitering.  

 

Gjør ting i rett rekkefølge så sparer du tid, kostnader og frustrasjon.Hva er forskjellen mellom kiropraktor, naprapat og osteopat?
Det finnes mange aktører som gjør sitt beste for å hjelpe mot muskelskjelettplager og det kan være vanskelig å skille klinten fra hveten. Den største forskjellen ligger i utdannelsen og kvaliteten på denne.

Kiropraktoren har offentlig godkjenning fra helsedirektoratet for å drive sin virksomhet og har en kvalitetssikret 5-6 års universitets utdannelse og ett års turnustjeneste. Naprapater og Osteopater har kortere utdannelse og er ikke offentlig godkjent.

Osteopater har en litt annen tilnærming til muskelskjelettsystemet enn det kiropraktorer har.  Osteopater som er utdannet i USA og Australia har en noe forskjellig teoribakgrunn enn osteopater som er utdannet gjennom private kurs i Skandinavia.  Sistnevnte er ikke kvalitetssikret gjennom internasjonale utdanningsorganisasjoner.  Det finnes ikke fulltidsutdannelse for osteopater i Norge.

Både osteopater og naprapater har søkt om offentlig godkjenning av sine profesjoner men ikke fått dette etter vurdering av helsedepartementet.  Siden slik godkjenning i stor grad baseres på utdanning og forskning er det lite trolig at naprapatene får offentlig godkjenning.  Naprapatiutdanningen har fått strykkarakter av det Svenske Høgskoleverket.
Man kan regne med å møte utøvere av varierende kvalitet både hos kiropraktorer, osteopater og naprapater.  Det er sikkert mange kunnskapsrike og dyktige utøvere blant de forskjellig profesjonene, men det er tryggest å velge en utøver fra en yrkesgruppe som er kvalitetssikret gjennom offentlige godkjenninger.

Kiropraktorer som er utdannet ved institusjoner som er godkjent av internasjonale utdanningsorganisasjoner er medlemmer av Norsk Kiropraktorforening(MNKF). MNKF merket er din sikkerhet for at kiropraktoren du går til har en utdanning av høy kvalitet. 


Jeg har beinskjørhet, kan jeg gå til kiropraktor?
Ja, kiropraktoren vil alltid tilpasse behandlingen etter pasientens alder og helsetilstand og har mange skånsomme og effektive behandlingsmetoder å velge fra som trygt kan brukes på pasienter med beinskjørhet (osteoporose). Kiropraktoren kan også rekvirere røntgenundersøkelser som kan kartlegge graden av osteoporose og vurdere hvorvidt smertene kommer fra små mikrobrudd i virvlene eller fra ledd og muskulatur.

 

 

Kan kiropraktoren behandle leddgikt?
Nei! Leddgikt er en revmatisk lidelse som må behandles medikamentelt. Mange revmatikere opplever imidlertid å få hjelp av kiropraktor for vanlige feilfunksjoner og låsninger i ledd.Er det bivirkninger ved kiropraktorbehandling?
Ja, som ved all effektiv behandling finnes det bivirkninger. Disse er kortvarige og ufarlige. De fleste opplever litt lokal ømhet etter behandlingen. Eventuelle bivirkninger oppstår i løpet av de første 4 timene etter behandling og varer sjeldent mer enn 1-2døgn.  Alvorlige bivirkninger forkommer svært sjeldent.

 

 

Er det farlig med nakkejustering?

 Nei, men det er alltid en viss risiko forbundet med all type behandling.  Risikoen for at det skal skje en alvorlig komplikasjon er 1:1 000 000.  Det er større risiko for å bli truffet av lynet.  Sammenlignet med risikoen ved bruk av smertestillende, betennelsesdempende medisiner, P-piller eller full narkose så er dette en veldig liten risiko.  En stor undersøkelse fra USA i 2009 viser at det er minst like liten risiko å gå til kiropraktoren som å gå til fastlegen med nakke- eller hodesmerter.


   

 

 

Jeg ”knekker” selv, er det skadelig?

Hvis man har behov for å drive med selvmanipulering så er det et tegn på at ryggsøylen ikke beveger seg slik som kroppen ønsker og man bør oppsøke en kiropraktor. Det som skjer er at man ikke får beveget på de "låste" leddene som virkelig trenger det, men løsner på de som er lettest å løsne og som ikke trenger det. Ved mye selvmanipulering kan man få ledd som blir hypermobile (beveger seg for mye) og effekten av den ”gode” følelsen vil bli mer og mer kortvarig slik at behovet for selvmanipulering bare øker. Oppsøk Sunn Rygg og gjør noe med årsaken til denne uvanen!

 

 

Kan man bli slarkete i leddene hvis man går ofte til kiropraktor?

Nei, og dette er en vanlig missoppfatning.  Når man har låsninger i ryggen vil dette føre til at andre ledd må ta over funksjonen til de "låste" leddene. Disse leddene vil da bli hypermobile(bevege seg for mye).  Med andre ord vil man med "låsninger" øke risikoen for å få hypermobilitet i andre ledd som ikke er låst.  Kiropratoren behandler kun de leddene som er "låst" og dette vil avlaste de hypermobile leddene.  Det er låsninger som gjør at andre ledd i ryggen blir hypermobil

 

 

Skal jeg bruke is eller varme?

Ved akutte skader og smerte skal man bruke is. Is er smertedempende samt at det reduserer og demper hevelse i vevet. Varme vil bare øke denne hevelsen. Føles det varmt, rødt og irritert så bruk is. Er det stiv og støl muskulatur så kan varme lindre. Ved bruk av is: Bruk frosne grønnsaker/ispose i et kjøkkenhåndkle, ha isen på i sirka 20 min, ta pause 20-60minutter før du kan repetere med is 20 min igjen. Gjenta videre ved behov.

 

 

Blir man avhengig av kiropraktisk behandling?

Nei, men har man først kjent på en kropp som fungerer legger man merke til når den stivner igjen.  Grunnen til at vi stivner igjen er mange.  Fysisk og psykisk stress på jobb og hjemme,  ulykker, sport, sykdom osv.  Den beste måten å forebygge at man ikke får problemene igjen er å gjøre noe med årsaken til at man fikk problemet til å begynne med.  Derfor er det viktig at man har kartlagt årsakene.

Trening/aktivitet er selvfølgelig også en viktig del av det å holde seg bra.