# #

Hvorfor bedriftsavtale

Reduser sykefraværet med Sunn Rygg

 

Vi lever i et en verden der det i dag legges større og større vekt på sunnhet og helse. Likevel ser vi et stigende sykefravær. Man jobber mer, har dårlig tid og opplever mer stress.  Muskel-skjelettlidelser står for omtrent 45 % av sykefraværet i Norge i dag. Men det må ikke være slik.

Kiropraktikk har vist seg å være den mest effektive og mest kostnadseffektive behandlingen både når det gjelder akutte skader og når det gjelder å forebygge langtidsfravær1-19.

Sunn Rygg vil via et nært samarbeid med bedriften arbeide for et redusert sykefravær samt økt trivsel og produktivitet.

 

1. Sunn Rygg reduserer sykefraværet

Kiropraktoren er den best utdannede for å undersøke, diagnostisere og aktivt behandle muskel-skjelettlidelser. Vi er resultatorienterte, noe som betyr at vi fokuserer på å rette årsaken til problemet og dermed oppnå gode og varige resultater.   Internasjonale studier viser at dersom man starter kiropraktisk behandling så raskt som mulig, vil man komme raskere tilbake i arbeid, redusere kroniske plager og ofte unngå å bli sykemeldt.

Sunn Rygg har satt seg som mål å hjelpe små og store bedrifter med å få ned sykefraværet.

 

2. Sunn Rygg reduserer utgiftene til din bedrift 

Norske bedrifter betaler 14 milliarder kroner i sykepenger hvert år. 45% av dette skyldes muskel-skjelett lidelser. Gjennomsnittlige kostnader ved sykefravær er 2600 kr per dag. En 5 dagers sykemelding vil koste bedriften 13000 kroner, i tillegg kommer tapt produksjon.

Ved å benytte seg av Sunn Rygg sine kiropraktiske tjenester vil man starte aktiv behandling raskt i stedet for å vente å se.   Sykefraværet kan senkes og bedriften kan unngå store utgifter.

 

3. Sunn Rygg  mener det er bedre å forebygge enn å brannslukke

Nå vet vi at den største årsaken til sykefravær er plager i muskelskjelettsystemet, og vi vet hva det koster bedriften.  Men hva så med plagene? Går de over av seg selv?  Forskning har vist at 62 % av pasienter med korsryggplager, som ikke har fått noen form for behandling fortsatt har disse etter 12 måneder.  16% er fortsatt sykemeldt 6 måneder etter oppstart av smerter.

Som kiropraktorer vet vi at jo hurtigere behandling blir igangsatt, jo hurtigere har vi pasienten tilbake i arbeid.  Mye handler om å forebygge, i stedet for å brannslukke hver gang plagene oppstår.

 

4. Sunn Rygg  vil gi de ansatte bedre helse og økt trivsel på arbeidsplassen

Som vi har nevnt ovenfor, er det viktig for de ansatte å føle seg ivaretatt.  En viktig årsak til lengre sykemelding er mistrivsel på arbeidsplassen.  For at de ansatte skal trives, er det gunstig med et system som omfatter forbyggende arbeid i tillegg til å være svært effektivt ovenfor akutte tilstander. Her er det viktig at arbeidsgiver ikke bare ser på arbeidsplassens funksjon gjennom ergonomi, men at han/hun også har som mål å optimalisere de ansattes helse. En optimal fungerende kropp bedrer trivselen i seg selv, og får de ansatte til å yte mer.  Et slikt system viser også den ansatte at deres tilstedeværelse på jobb er viktig for deg som arbeidsgiver og for arbeidsplassens miljø.

 

5. Sunn Rygg hjelper deg å unngå unødvendige omveier og forsinkelser

Som kunde hos Sunn Rygg vil dine ansatte ha rett til å komme til undersøkelse innen én dag fra de ringer klinikken.  Kiropraktoren starter behandlingen første dag og dersom det er nødvendig kan han/hun sykemelde og henvise til andre spesialister som nevrolog, ortoped eller fysioterapeut.  Trenger man røntgen, MR, CT eller annen spesialdiagnostikk vil kiropraktoren ordne dette.

 

 

Referanser:

1. Manga P, Angus D et al. (1993). The Effectiveness and Cost-Effectiveness of Chiropractic Management Of Low-Back Pain, Pran Manga and Associates, University of Ottawa, Ottawa, Ontario. 

2. Manga P, Angus D (1998) Enhanced Chiropractic CoverageUnder OHIP as a Means of Reducing Health Outcomes and Achieving Equitable Access to Select Health Services, Ontario Chiropractic Association, Toronto.

3. Legorreta AP, Metz RD, Nelson CF et al. (2004) Comparative Analysis of Individuals with and Without Chiropractic Coverage, Patient Characteristics, Utilization and Costs, Arch Intern Med 164:1985-1992.

4. Pelletier KR (2000) The Best Alternative Medicine: What Works? What Does Not? Simon and Schuster, New York.

5. Badley EM, Rosooly I, Webster GK (1994) Relative Importance of Musculoskeletal Disorders as a Cause of Chronic Health Problems, Disability and Health Care Utilization: Findings from the 1990 Ontario Health Survey, J. Rheumatol 21:505-514.

6. Metz RD, Nelson CF et al. (2004) Chiropractic Care: Is It Substitution Care or Add-on Care in Corporate Medical Plans? JOED, 46:847-855. 7. Ref 1 Supra, 11.

8. Carey TS, Garrett J, et al. (1995). The Outcomes of Care for Acute Low-Back Pain among Patients Seen By Primary Care Practitioners, Chiropractors and Orthopedic Surgeons, New Engl J Med 333:913-7.

9. Shekelle PG, Markovich M, et al. (1995). Comparing the Costs Between Provider Types Of Episodes Of Back Pain Care, Spine 20: 221-7.

10. Stano M, Smith M. 1996). Chiropractic and Medical Costs For Low-Back Care, Med Care 34:191-204.

11. Smith M, Stano M. (1997). Cost and Recurrences of Chiropractic And Medical Episodes Of Low-Back Care, J Manipulative Physiol Ther, 20:5-12.

12. Jarvis KB, Phillips RB, et al. (1991) Cost Per Case Comparison of Back Injury of Chiropractic Versus Medical Management For Conditions With Identical Diagnosis Codes, J Occup Med, 33:847-52.

13. Ebrall PS. (1992) Mechanical Low-Back Pain: A Comparison of Medical and Chiropractic Management within the Victorian Workcare Scheme, Chiro J Aust 22:47-53.

14. Johnson W, Baldwin M. (1996). Why Is The Treatment Of Work Related Injuries So Costly? New Evidence from California, Inquiry 33:56-65.

15. Jay TC, Jones SL, et al. (1998) A Chiropractic Service Arrangement for Musculoskeletal Complaints in Industry: A Pilot Study, Occup Med 48:389-95.

16. Mosley CD, Cohen IG, et al. (1996). Cost-Effectiveness of Chiropractic Care in a Managed Care Setting, Am J Managed Care 11:280-2.

17. Ness J, Nisly N (2004) Cracking the Problem of Back Pain.  Is Chiropractic the Answer? Arch Intern Med 164:1953-1954

18. Cifuentes M, Willetts J, Wasiak R. Health maintenance care in work-related low back pain and its association with disability recurrence. J Occup Environ Med. 2011 Apr;53(4):396-404.

19.  Didriksen A., Hagen H. Results of chiropractic treatment on 46 patients referred from an ear, nose and throat department. 2010. Clinical Chiropractic. Volume 13, Issue 4, Pages 261-267