# #

Barnehagebarn

Dette er en periode i barnets liv som innebærer stor utvikling av barnets bevegelighet og motorikk, slik som gå løpe og hinke, og finmotorikk. Det er også en tid med mange fall fra store og små høyder.


Vanlige plager som kiropraktoren kan hjelpe barnet med i denne perioden:

  • gange- og bevegelsesvansker

  • voksesmerter

  • tilbakevendende øreverkpustebesvær/astma, som gjerne leder til låste ledd i midtryggspartiet, for deretter å medføre enda mer pustebesværsøvnproblemer

  • KISS-KIDD problematikk

  • mage- og tarmproblemer

  • generell forebygging


God ryggfunksjon gir bedre muligheter for riktig nerve- og muskelfunksjon og en bedre utvikling av kroppen generelt.

 

Det skal sies at kroppen tåler ekstremt mye og er flink til å kompensere, men om ryggsøylen fungerer dårlig, mister kroppen gradvis evnen til å kompensere. Da kan det oppstå belastninger og smerter.