# #

Hodepine og migrene

De aller fleste av oss har hatt hodepine fra tid til annen, og vet dermed hvor mye det kan påvirke hverdagen.  Hos noen forekommer det sjeldent, mens andre kan være langt hyppigere plaget.  Det er mange forskjellige typer hodepine og noen av de vanligste typene hodepine er spenningshodepiner, nakkehodepiner(cervicogen hodepine), migrene og medikamentindusert hodepine.

 

Min oppgave som kiropraktor er å kartlegge årsaken til din hodepine og vurdere hva jeg kan gjøre for å hjelpe.   Kiropraktisk behandling har vist å ha god effekt på hodepine og migrene siden det ofte har sammenheng med feilfunksjoner i ledd og muskulatur i skuldre, nakke, hals, kjeve og hode.  Kiropraktisk behandling søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem for å korrigere den underforliggende årsaken til hodepinen.

 

Jeg vil arbeide både med muskler og ledd for å gi deg funksjonell bedring og symptomlindring. Denne behandlingen vil tilpasses hver enkelt pasient basert på en grundig undersøkelse, som også tar hensyn til din totale helsesituasjon. Behandlingen vil mest sannsynlig bestå av spesifikk kiropraktisk leddkorreksjon, muskelarbeid samt råd og veiledning om ergonomiske tilpasninger og rehabiliterende tiltak som trening og livsstilsendringer.  Hvis det er behov for supplerende behandling vil du bli informert om dette.

 

For pasienter med kronisk hodepine, kan regelmessig oppfølgende behandling være et godt og tryggere behandlingsalternativ enn langvarig bruk av smertestillende medikamenter.

 

Jeg anbefaler at du øyeblikkelig går til lege hvis smerten har noen av disse formene:

 •            Hvis hodepinen kommer plutselig, er intens og en type du aldri har hatt før.

•             Hvis hodepinen er gradvis økende.

•             Hvis hodepine etterfølges av feber.

•             Hvis du opplever nedsatt følelse eller lammelser av hodepinen.

•             Hvis hodepinen kommer for første gang etter at du har fylt 50 år.

•             Hvis du har migrene som alltid opptrer på samme side av hode.