# #

Behandlingsfaser

For å gjenvinne god helse må man gjennom 3 faser. 

  1.   Den akutte fasen 
  2.   Stabiliseringsfasen 
  3.   Vedlikeholdsfasen

Grafen forklarer disse fasene og hvordan de relateres til behandlingen.  Målet er å gjenvinne optimal funksjon både mekanisk og nevrologisk.

 

Denne illustrasjonen viser prosessen man går gjennom i de 3 fasene:

 

 

 

          

 

 

De fleste kommer inn til meg i den AKUTTE FASEN (1).  Jeg kaster ned tauet, og dere begynner å klatre samtidig som jeg drar.  Dette er en prosess som krever samarbeid, så ikke finn på for mange sprell underveis.

 

Husk at når dere står på toppen av klippen er dere fortsatt våte i tøyet og bare et lite dytt fra å havne i vannet igjen.  Det vil si at dere er betydelig bedre og kanskje symptomfri.  Det er nå fristende å tro at man er bra, men man er i utgangspunktet ikke bedre enn man var rett før symptomene startet.

 

Derfor er neste trinn så viktig, STABILISERINGSFASEN (2).  Det betyr at vi gradvis trapper ned på behandlingen og lar kroppen hele og erstatte skadet vev.  Min oppgave blir da å passe på at funksjonen holder seg optimal.   Her begynner dere også å få nok overskudd til å forandre adferd slik at dette ikke hender igjen, og dere beveger dere bort fra klippen på tryggere grunn.

 

Husk at hvis du gjør det du alltid har gjort vil du få det du alltid har fått.

 

Dette bringer oss til VEDLIKEHOLDSFASEN (3).  Så lenge summen av aktivitetene som gjør at du går vekk fra klippen er større enn summen av aktivitetene som drar deg mot klippen igjen er du relativt trygg. (Pilene illustrerer dette).

 

Alt etter hvor omfattende problemet er eller hvordan livsstil man har, så velger og trenger mange å komme til behandling med jevne mellomrom.  For noen er dette hver fjortende dag for andre en gang i kvartalet.  Hva som er nødvendig er veldig individuelt, og vi kommer til å diskutere dette når denne tiden kommer. 

 

Min oppgave er å kartlegge problemene og foreslå en behandlingsplan som etter mine kunnskaper og erfaring er best for deg.  Målet mitt er til enhver tid å få deg så bra som mulig.  Dersom du av ulike grunner ønsker å avbryte behandlingen tidligere enn anbefalt er det helt OK.  Vi er her for deg uansett.